ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-25 00:00:00

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-23 00:00:00

ซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-22 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-18 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-18 00:00:00

จ้างเหมาในการจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-18 00:00:00

ซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาชั้นใต้ผิวหนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-16 00:00:00

จ้างเหมาบริการ BMS-HOSxp Activation รายปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่ มกราคม - ธันวาคม ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-15 00:00:00

จ้างบริการกู้ข้อมูล DATA RECOVERY โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-15 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-12-14 00:00:00

จ้างซ่อมเครื่องนึ่งไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-02 00:00:00

จ้างซ่อมเครื่องมอนิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-02 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP