Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 92,587 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

2024-02-29 15:04:14

ประกาศเจตนารมณ์และแจ้งคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน(ปีงบประมาณ 2567)

2024-02-28 08:28:51

ขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน(ปีงบประมาณ2567)

2024-02-28 08:27:38

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ปีงบประมาณ 2567)

2024-02-28 08:25:51

แจ้งประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

2024-02-28 08:25:25

ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (รอบ 1 ต.ค. 66)

2024-02-28 08:23:39

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

2024-01-12 14:34:24

คำสั่งและกรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

2023-12-26 11:56:11

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

2023-12-26 11:00:57

มีระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย

2023-12-18 10:19:10

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด     

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 252,978 ครั้ง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ความรู้คู่สุขภาพ เข้าชมแล้ว 48,663 ครั้ง

กิจกรรม เข้าชมแล้ว 9,878 ครั้ง

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563 Walk Together : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา

2020-12-03 14:39:17

มหกรรมสุขภาพลดพุง ลดโรค ในเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้บุคคลไร้พุง ต้นแบบ และ มอบป้าย clean food good taste ให้กับร้านค้าในโรงพยาบาลและโรงครัว ประจำปี 2563

2020-09-21 18:19:05

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ชุมชนชากลูกหญ้าตะวันออก บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ 6 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจแบบบีบมือ 2 อัน

2020-07-24 13:43:52

โครงการ ลดพุง ลดโรค เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ปี 2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 (อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส)

2019-04-05 15:13:32

วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

2019-04-01 18:26:12

กิจกรรม รณรงค์วันวัณโรคโลก ประจำปี 2562 คำขวัญ ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค

2019-03-27 14:59:27

กิจกรรม ทั้งหมด     

แจ้งตรวจสอบรายชื่อให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนจากการจองผ่าน ระยองสู้โควิด.com เข้าชมแล้ว 187,199 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 74262 - 75268 ให้มารับบริการวันที่ 23 มีนาคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-03-18 23:02:07

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 72812 - 74261 ให้มารับบริการวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-02-01 14:55:46

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 71379 - 72811 ให้มารับบริการวันที่ 26 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-18 10:06:24

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน (เพิ่มเติม) ลำดับการจองที่ 70766 - 71378 ให้มารับบริการวันที่ 13 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-10 16:01:15

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 70462 - 70765 ให้มารับบริการวันที่ 13 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-07 12:30:08

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 69853 - 70461 ให้มารับบริการวันที่ 12 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-07 12:28:14

ประกาศรายชื่อ ทั้งหมด     

วารสาร