Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 61,083 ครั้ง

รายงานมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

2023-03-23 14:07:20

แนวปฏิบัติการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

2023-03-13 15:03:28

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2023-03-13 15:02:40

ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

2023-03-13 15:01:40

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

2023-03-13 15:00:56

โครงการรับบริจาค โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2023-03-08 13:00:27

แบบฟอร์มการประเมินการใช้ยา Drug Use Evaluation (DUE) UPDATE 05/01/2023

2023-01-26 08:59:17

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต \\\"กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption) ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2023-01-16 11:41:59

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและขอกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศปีะงบประมาณ พ.ศ.2566

2023-01-16 11:35:10

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-12-01 09:43:26

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด     

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 100,587 ครั้ง

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

2023-03-27 15:54:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อัลตราซาวนด์ 1 รายการ

2023-03-27 14:09:25

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลีนิกพร้อมน้ำยา ประงบประมาณ 2566 จำนวน 10 รายกาาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-03-27 13:25:54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์จัดเก็ดบข้อมูล (NAS) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-03-27 13:24:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเอกซเรย์อัลตราซาวนด์เต้านมและช่องท้อง

2023-03-27 13:21:48

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 ชิ้น

2023-03-27 11:54:55

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน ทั้งหมด     

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-03-27 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-03-27 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-03-27 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์และนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา

2023-03-24 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา จำนวน ๒๗ รายการ

2023-03-24 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-03-24 00:00:00

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP     

ความรู้คู่สุขภาพ เข้าชมแล้ว 39,211 ครั้ง

กิจกรรม เข้าชมแล้ว 7,702 ครั้ง

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563 Walk Together : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา

2020-12-03 14:39:17

มหกรรมสุขภาพลดพุง ลดโรค ในเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้บุคคลไร้พุง ต้นแบบ และ มอบป้าย clean food good taste ให้กับร้านค้าในโรงพยาบาลและโรงครัว ประจำปี 2563

2020-09-21 18:19:05

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ชุมชนชากลูกหญ้าตะวันออก บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ 6 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจแบบบีบมือ 2 อัน

2020-07-24 13:43:52

โครงการ ลดพุง ลดโรค เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ปี 2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 (อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส)

2019-04-05 15:13:32

วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

2019-04-01 18:26:12

กิจกรรม รณรงค์วันวัณโรคโลก ประจำปี 2562 คำขวัญ ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค

2019-03-27 14:59:27

กิจกรรม ทั้งหมด     

แจ้งตรวจสอบรายชื่อให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนจากการจองผ่าน ระยองสู้โควิด.com เข้าชมแล้ว 178,115 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 74262 - 75268 ให้มารับบริการวันที่ 23 มีนาคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-03-18 23:02:07

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 72812 - 74261 ให้มารับบริการวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-02-01 14:55:46

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 71379 - 72811 ให้มารับบริการวันที่ 26 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-18 10:06:24

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน (เพิ่มเติม) ลำดับการจองที่ 70766 - 71378 ให้มารับบริการวันที่ 13 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-10 16:01:15

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 70462 - 70765 ให้มารับบริการวันที่ 13 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-07 12:30:08

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 69853 - 70461 ให้มารับบริการวันที่ 12 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-07 12:28:14

ประกาศรายชื่อ ทั้งหมด     

วารสาร