Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 50,140 ครั้ง

รายงานการติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

2022-08-17 14:05:53

แบบฟอร์ม ประชุม/อบรม ประจำเดือน

2022-08-02 14:49:35

แบบฟอร์มการขอใช้ยาต้านไวรัสสำหรับ COVID-19

2022-07-22 13:26:24

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

2022-06-23 15:05:08

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

2022-06-22 12:57:23

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 2565

2022-06-17 10:57:13

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2022-06-01 11:10:49

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2022-05-31 13:52:34

นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

2022-05-27 09:48:23

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

2022-05-23 18:54:56

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด     

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 78,534 ครั้ง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน สค 2565

2022-09-22 09:49:57

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

2022-09-22 09:48:23

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2565

2022-09-13 14:46:04

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

2022-09-13 10:44:28

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

2022-09-13 10:42:53

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566 (ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 จำนวน 1 แห่ง)

2022-09-09 15:05:50

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน ทั้งหมด     

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-09-26 00:00:00

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-22 00:00:00

ซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาด ๒.๕๐x๔.๐๐ เมตร แบบยืดได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-22 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุฉุกเฉิน (กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-09-21 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุฉุกเฉิน (กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-09-21 00:00:00

ซื้อแลปทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-21 00:00:00

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP     

ความรู้คู่สุขภาพ เข้าชมแล้ว 34,894 ครั้ง

กิจกรรม เข้าชมแล้ว 6,805 ครั้ง

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563 Walk Together : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา

2020-12-03 14:39:17

มหกรรมสุขภาพลดพุง ลดโรค ในเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้บุคคลไร้พุง ต้นแบบ และ มอบป้าย clean food good taste ให้กับร้านค้าในโรงพยาบาลและโรงครัว ประจำปี 2563

2020-09-21 18:19:05

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ชุมชนชากลูกหญ้าตะวันออก บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ 6 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจแบบบีบมือ 2 อัน

2020-07-24 13:43:52

โครงการ ลดพุง ลดโรค เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ปี 2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 (อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส)

2019-04-05 15:13:32

วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

2019-04-01 18:26:12

กิจกรรม รณรงค์วันวัณโรคโลก ประจำปี 2562 คำขวัญ ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค

2019-03-27 14:59:27

กิจกรรม ทั้งหมด     

แจ้งตรวจสอบรายชื่อให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนจากการจองผ่าน ระยองสู้โควิด.com เข้าชมแล้ว 161,770 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 74262 - 75268 ให้มารับบริการวันที่ 23 มีนาคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-03-18 23:02:07

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 72812 - 74261 ให้มารับบริการวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-02-01 14:55:46

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 71379 - 72811 ให้มารับบริการวันที่ 26 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-18 10:06:24

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน (เพิ่มเติม) ลำดับการจองที่ 70766 - 71378 ให้มารับบริการวันที่ 13 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-10 16:01:15

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 70462 - 70765 ให้มารับบริการวันที่ 13 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-07 12:30:08

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 69853 - 70461 ให้มารับบริการวันที่ 12 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-07 12:28:14

ประกาศรายชื่อ ทั้งหมด     

วารสาร