ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-11 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-08 00:00:00

จ้างทำเต็นท์ผ้าใบสีม่วง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-08 00:00:00

ซื้อเต็นท์ผ้าใบสีม่วง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-08 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-07 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-07 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-07 00:00:00

ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-05 00:00:00

จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-05 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 Slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-12-30 00:00:00

ซื้อฟันปลอม 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-25 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-25 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP