Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 100,691 ครั้ง

ประกาศนโยบาลโรงพยาบาลสีขาว โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ประจำปี 2567

2024-07-10 15:14:45

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 2567

2024-06-28 09:08:04

การควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ

2024-06-28 09:07:17

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลประกาศผลการปฏิบัติราชการข้องข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

2024-06-13 14:54:20

บันทึกข้อความประกาศผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

2024-06-13 14:51:44

ประกาศผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิณที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

2024-06-13 14:50:17

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

2024-02-29 15:04:14

ประกาศเจตนารมณ์และแจ้งคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน(ปีงบประมาณ 2567)

2024-02-28 08:28:51

ขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน(ปีงบประมาณ2567)

2024-02-28 08:27:38

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ปีงบประมาณ 2567)

2024-02-28 08:25:51

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด     

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 307,813 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2567

2024-07-12 13:08:21

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเหล็กซัพพอร์ต โคมไฟห้องผ่าตัด จำนวน 1 งาน

2024-07-12 09:14:38

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าซออกซิเจนเพื่อใช้งานในอาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา จำนวน 1 งาน

2024-07-12 09:13:38

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA FILTER) ห้องผ่าตัดห้องที่ 3 และห้องที่ 4 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน

2024-07-12 09:12:32

ประกาศเผยแพร่สัญญา จ้างซ่อมเปลี่ยนเลนส์สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องขนาด 10 มิลลิเมตร มุมมองภาพ 30 องศา ของชุดเครื่องมือผ่าตัดถุงน้ำดี จำนวน 1 ชิ้น

2024-07-10 10:29:47

ประกาศรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา

2024-07-10 09:52:19

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน ทั้งหมด     

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ความรู้คู่สุขภาพ เข้าชมแล้ว 50,119 ครั้ง

กิจกรรม เข้าชมแล้ว 10,630 ครั้ง

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563 Walk Together : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา

2020-12-03 14:39:17

มหกรรมสุขภาพลดพุง ลดโรค ในเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้บุคคลไร้พุง ต้นแบบ และ มอบป้าย clean food good taste ให้กับร้านค้าในโรงพยาบาลและโรงครัว ประจำปี 2563

2020-09-21 18:19:05

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ชุมชนชากลูกหญ้าตะวันออก บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ 6 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจแบบบีบมือ 2 อัน

2020-07-24 13:43:52

โครงการ ลดพุง ลดโรค เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ปี 2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 (อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส)

2019-04-05 15:13:32

วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

2019-04-01 18:26:12

กิจกรรม รณรงค์วันวัณโรคโลก ประจำปี 2562 คำขวัญ ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค

2019-03-27 14:59:27

กิจกรรม ทั้งหมด     

แจ้งตรวจสอบรายชื่อให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนจากการจองผ่าน ระยองสู้โควิด.com เข้าชมแล้ว 188,897 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 74262 - 75268 ให้มารับบริการวันที่ 23 มีนาคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-03-18 23:02:07

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 72812 - 74261 ให้มารับบริการวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-02-01 14:55:46

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 71379 - 72811 ให้มารับบริการวันที่ 26 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-18 10:06:24

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน (เพิ่มเติม) ลำดับการจองที่ 70766 - 71378 ให้มารับบริการวันที่ 13 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-10 16:01:15

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 70462 - 70765 ให้มารับบริการวันที่ 13 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-07 12:30:08

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 69853 - 70461 ให้มารับบริการวันที่ 12 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-07 12:28:14

ประกาศรายชื่อ ทั้งหมด     

วารสาร