Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 88,785 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

2024-02-29 15:04:14

ประกาศเจตนารมณ์และแจ้งคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน(ปีงบประมาณ 2567)

2024-02-28 08:28:51

ขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน(ปีงบประมาณ2567)

2024-02-28 08:27:38

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ปีงบประมาณ 2567)

2024-02-28 08:25:51

แจ้งประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

2024-02-28 08:25:25

ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (รอบ 1 ต.ค. 66)

2024-02-28 08:23:39

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

2024-01-12 14:34:24

คำสั่งและกรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

2023-12-26 11:56:11

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

2023-12-26 11:00:57

มีระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย

2023-12-18 10:19:10

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด     

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 218,866 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่ง พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ถึง 2569

2024-04-17 14:31:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 slice ต่อการหมุน 1 รอบ รวมสิทธิ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567)

2024-04-17 11:02:02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 slice ต่อการหมุน 1 รอบ รวมสิทธิ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ระหว่างวันที่ 16-27 กุมภาพันธ์ 2567)

2024-04-17 10:59:54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ เครื่องผ่าตัดต้อกระจกตาแบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง

2024-04-17 10:55:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2567

2024-04-17 10:42:45

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อผงหมึก TK-710/TA-3212i จำนวน 2 กล่อง

2024-04-10 08:56:28

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน ทั้งหมด     

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

จ้างเหมาบริการและซ่อมแซมระบบก๊าซทางการแพทย์เครื่องผลิตสูญญากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-16 00:00:00

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-15 00:00:00

จ้างเหมาบริการและซ่อมแซมระบบก๊าซทางการแพทย์ เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-14 00:00:00

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ Patient Monitor จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-12 00:00:00

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-12 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-11 00:00:00

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP     

ความรู้คู่สุขภาพ เข้าชมแล้ว 48,048 ครั้ง

กิจกรรม เข้าชมแล้ว 9,618 ครั้ง

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563 Walk Together : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา

2020-12-03 14:39:17

มหกรรมสุขภาพลดพุง ลดโรค ในเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้บุคคลไร้พุง ต้นแบบ และ มอบป้าย clean food good taste ให้กับร้านค้าในโรงพยาบาลและโรงครัว ประจำปี 2563

2020-09-21 18:19:05

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ชุมชนชากลูกหญ้าตะวันออก บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ 6 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจแบบบีบมือ 2 อัน

2020-07-24 13:43:52

โครงการ ลดพุง ลดโรค เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ปี 2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 (อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส)

2019-04-05 15:13:32

วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

2019-04-01 18:26:12

กิจกรรม รณรงค์วันวัณโรคโลก ประจำปี 2562 คำขวัญ ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค

2019-03-27 14:59:27

กิจกรรม ทั้งหมด     

แจ้งตรวจสอบรายชื่อให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนจากการจองผ่าน ระยองสู้โควิด.com เข้าชมแล้ว 186,199 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 74262 - 75268 ให้มารับบริการวันที่ 23 มีนาคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-03-18 23:02:07

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 72812 - 74261 ให้มารับบริการวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-02-01 14:55:46

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 71379 - 72811 ให้มารับบริการวันที่ 26 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-18 10:06:24

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน (เพิ่มเติม) ลำดับการจองที่ 70766 - 71378 ให้มารับบริการวันที่ 13 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-10 16:01:15

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 70462 - 70765 ให้มารับบริการวันที่ 13 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-07 12:30:08

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 69853 - 70461 ให้มารับบริการวันที่ 12 มกราคม 2565 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-01-07 12:28:14

ประกาศรายชื่อ ทั้งหมด     

วารสาร