Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ชุมชนชากลูกหญ้าตะวันออก บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ 6 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจแบบบีบมือ 2 อัน

  เข้าชมแล้ว 827 ครั้ง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ชุมชนชากลูกหญ้าตะวันออก

บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ 6 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจแบบบีบมือ 2 อัน