Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

คำแนะนำหลังตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID-19)

  เข้าชมแล้ว 27239 ครั้ง

คำแนะนำหลังตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID-19)

 - สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ แยกตัวออกจากผู้อื่น และเว้นระยะห่างทางสังคม

 - หลังตรวจต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน หรือสถานที่รัฐจัดให้ อย่างน้อย 10-14 วัน นับจากสัมผัสผู้ป่วย

การแปลผลตรวจ

1. SARS-CoV-2  Not detected หมายถึง ตรวจไม่พบสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนา(ไม่พบเชื้อ)

2. SARS-CoV-2  Detected          หมายถึง ตรวจพบสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนา (พบเชื้อ)

3. SARS-CoV     Invalid          หมายถึง  ค่าควบคุมคุณภาพไม่ผ่าน ควรตรวจใหม่

4. SARS-CoV-2  Incoclusive     หมายถึง ผลกำกวมไม่สามารถสรุปผลได้ ให้รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 ***ผู้ป่วยที่มีผลติดเชื้อโควิด -19 (Detected)

- กักตัวอยู่บ้านรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 วัน ถ้ามีอาการฉุกเฉิน เหนื่อย หอบ ท้องร่วงรุนแรง โทร 1669หากไม่มีการติดต่อกลับ โทร 081-3708248 หรือ 038-684444 ต่อ 3205

***ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คือ ทานข้าวร่วมกัน/ บ้านเดียวกัน/ คุยกันไม่ใส่หน้ากากอนามัยเกิน 5 นาที/ สัมผัสสารคัดหลั่งกัน หรืออยู่ในที่อับอากาศร่วมกันนานกว่า 2 ชั่วโมง ร่วมกับผู้ติดเชื้อโควิด19         

     ควรตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังจากสัมผัสผู้ป่วยมาแล้ว 3-5วัน โดย เอทีเค (ATK) ถ้าขึ้น 2 ขีด หรือผลบวกให้ติดต่อ รพ.ใกล้บ้าน หรือเข้ารับการตรวจ อาที-พีซีอา (RT-PCR)

 

***ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่มีผลการตรวจ ไม่ติดเชื้อโควิด–19 (Not detected)

- หลังตรวจต้องกักตัวอยู่ที่บ้านหรือสถานที่รัฐจัดให้อย่างน้อย 10-14 วัน นับจากสัมผัสผู้ป่วยที่มีผลยืนยันติดเชื้อโควิด–19 และต้องมารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งที่ 1 ประมาณ 7-10 วัน (ให้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยองเป็นหลัก)

- ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ต้องการใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจต้องรักษาให้ครบ 10-14 วัน แจ้งที่ รพ. ที่ทำการรักษาเท่านั้น

- ผู้ที่ตรวจไม่พบเชื้อโควิด – 19 ต้องการใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจต้องกักตัวให้ครบ 10-14 วันและควรตรวจให้ครบทั้ง 2 ครั้ง จึงมารับที่งานผู้ป่วยนอก หรือโทร 038 684 444 ต่อ 1103 - 1104

 

 

 

แจ้งผลตรวจโควิด