คำแนะนำหลังตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID-19)

  เข้าชมแล้ว 1282 ครั้ง

คำแนะนำหลังตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID-19)

การแปลผลตรวจ

            1. SARS-CoV-2             Not detected    หมายถึง ตรวจไม่พบสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนา (ไม่พบเชื้อ)

            2. SARS-CoV-2             Detected          หมายถึง ตรวจพบสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนา (พบเชื้อ)

            3. SARS-CoV                 Invalid                 หมายถึง ค่าควบคุมคุณภาพไม่ผ่าน ควรตรวจใหม่

            4. SARS-CoV-2             Inconclusive        หมายถึง ผลกำกวม ไม่สามารถสรุปผลได้ ให้รอ จนท.ติดต่อกลับ

 

ข้อควรปฏิบัติหลังตรวจ

         ***ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 (Detected)

- กักตัวอยู่บ้านรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 วัน ถ้ามีอาการฉุกเฉิน เหนื่อย หอบ ท้องร่วงรุนแรง โทร 1669

                        - สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ แยกตัวออกจากผู้อื่น และเว้นระยะห่างทางสังคม

 

            ***ผู้ที่ผลตรวจออกไม่ติดเชื้อโควิด – 19 (Not detected)

- หลังตรวจต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน หรือสถานที่รัฐจัดให้ อย่างน้อย 14 วัน นับจากสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด – 19 และต้องมารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 โดยห่างจากครั้งที่ 1 ประมาณ 7-10 วัน

- สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ แยกตัวออกจากผู้อื่น และเว้นระยะห่างทางสังคม

 

หมายเหตุ

- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ควรตรวจหาเชื้อโควิด 19 หลังจากสัมผัสผู้ป่วยประมาณ 3-5 วัน

- ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ต้องการใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจ  ต้องรักษาให้ครบ 14 วัน พร้อมกับกักตัวให้ครบ 14 วันก่อน ค่อยมารับที่งานทันตกรรม ตึกผู้ป่วยนอก หรือโทร 038 684 444 ต่อ 1205

- ผู้ที่ตรวจไม่พบเชื้อโควิด – 19 ที่ต้องการใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจ ต้องกักตัวให้ครบ 14 วันก่อนและควรตรวจให้ครบทั้ง 2 ครั้ง