กิจกรรม รณรงค์วันวัณโรคโลก ประจำปี 2562 คำขวัญ ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค

  เข้าชมแล้ว 1060 ครั้ง

กิจกรรม รณรงค์วันวัณโรคโลก ประจำปี 2562 
คำขวัญ "ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค" IT'S TIME TO ZERO TB 
รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง