Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

กิจกรรม รณรงค์วันวัณโรคโลก ประจำปี 2562 คำขวัญ ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค

  เข้าชมแล้ว 1753 ครั้ง

กิจกรรม รณรงค์วันวัณโรคโลก ประจำปี 2562 
คำขวัญ "ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค" IT'S TIME TO ZERO TB 
รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง