ช่องทางการติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 
111 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

เบอร์โทร. 038-684444 FAX. 038-687340 

เมล์ hrh10827@hrh.go.th

แผนที่โรงพยาบาล