Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ช่องทางการติดต่อโรงพยาบาล

  แชร์ด้วย QR Code (คลิกขวาเพื่อ Save หรือ Copy QR Codeได้)

  ลิ้ง -> https://hrh.go.th/home/view_page.php?vid=16&type_name=ช่องทางการติดต่อโรงพยาบาล  คัดลอกลิ้ง

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 
111 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

เบอร์โทร. 038-684444,038-684499,038-684696 FAX. 038-687340 

 

เมล์งานสารบรรณ saraban@hrh.go.th

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แผนที่โรงพยาบาล