กิจกรรม รณรงค์วันไตโลก ภายใต้คำขวัญ ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง ประจำปี 2562

  เข้าชมแล้ว 735 ครั้ง

กิจกรรม รณรงค์วันไตโลก ภายใต้คำขวัญ "ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง" ประจำปี 2562

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง