Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจวิเคาะห์สารเคมีในเลือด จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  เข้าชมแล้ว 201 ครั้ง