ตารางราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องฟื้นคืนชีพ ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน เป็นระบบ Negative Pressure จำนวน 1 งาน

  เข้าชมแล้ว 158 ครั้ง