Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง

  เข้าชมแล้ว 334 ครั้ง