Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  เข้าชมแล้ว 333 ครั้ง