Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศขนาด 1800 BTU จำนวน 1 งาน

  เข้าชมแล้ว 38 ครั้ง