Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ขออนุมัติประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  เข้าชมแล้ว 473 ครั้ง