Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

แจ้งหลักเกณฑ์วิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการปรับค่าจ้างประจำปี

  เข้าชมแล้ว 388 ครั้ง