Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกาศรับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเภสัช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

  เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง