แจ้งตรวจสอบรายชื่อให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนจากการจองผ่าน ระยองสู้โควิด.com เข้าชมแล้ว 79,656 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 33001-43000 ให้มารับบริการวันที่ 03 กันยายน 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-30 00:48:57

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 28001-33000 ให้มารับบริการวันที่ 02 กันยายน 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-30 00:46:21

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 24001-28000 ให้มารับบริการวันที่ 01 กันยายน 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-30 00:45:19

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 22001-24000 ให้มารับบริการวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-20 17:25:28

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 20001-22000 ให้มารับบริการวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-20 17:23:48

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 18001-20000 ให้มารับบริการวันที่ 25 สิงหาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-20 17:21:40

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 16001-18000 ให้มารับบริการวันที่ 24 สิงหาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-20 17:15:22

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 13901-16000 ให้มารับบริการวันที่ 23 สิงหาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-20 17:13:05

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 12101-13900 ให้มารับบริการวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-13 11:32:28

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 10301 -12100 ให้มารับบริการวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-13 11:32:23

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 8501 -10300 ให้มารับบริการวันที่ 25 สิงหาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-13 11:32:20

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 6701 - 8500 ให้มารับบริการวันที่ 24 สิงหาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-13 11:32:15