ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 24,615 ครั้ง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อยา ภ.2-2564

2021-04-19 13:40:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมระบบ PASS และเครื่องสแกน CR แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง

2021-04-07 13:18:37

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 4 รายการโดยวิธีประกวดราคา(E-Bidding) เลขที่ ภ.1/2564

2021-04-02 10:30:40

ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ระบบเครือข่าย Network Core Switch พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ

2021-03-22 10:03:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป จำนวน 1 เครื่อง

2021-03-19 14:44:00

ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถเอกซเรย์ระบบดิจิตอล พร้อมระบบ PACS และเครื่องสแกน CR แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง

2021-03-19 14:24:02

ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

2021-03-15 15:16:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง

2021-03-15 14:43:45

ขออนุญาตปิดประกาศเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และประกาศขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2021-03-08 15:41:41

ตารางราคากลาง งานซ่อมแซมอาคารโภชนาการ

2021-03-08 12:21:40

ตารางราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป จำนวน 1 เครื่อง

2021-03-08 12:21:11

ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนาน 1 เครื่อง

2021-03-08 12:20:20