Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 218,868 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่ง พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ถึง 2569

2024-04-17 14:31:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 slice ต่อการหมุน 1 รอบ รวมสิทธิ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567)

2024-04-17 11:02:02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 slice ต่อการหมุน 1 รอบ รวมสิทธิ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ระหว่างวันที่ 16-27 กุมภาพันธ์ 2567)

2024-04-17 10:59:54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ เครื่องผ่าตัดต้อกระจกตาแบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง

2024-04-17 10:55:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2567

2024-04-17 10:42:45

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อผงหมึก TK-710/TA-3212i จำนวน 2 กล่อง

2024-04-10 08:56:28

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างย้ายสาย Fiber OPTIC จำนวน 4 รายการ

2024-04-10 08:53:43

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อ Li ion Battery Original จำนวน 1 ชิ้น

2024-04-10 08:52:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก TK-7120/TA-3212i จำนวน 2 กล่อง

2024-04-10 08:51:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Li ion Battery Original จำนวน 1 ชิ้น

2024-04-10 08:48:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายสาย Fiber Optic จำนวน 4 รายการ

2024-04-10 08:47:31

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อสติ๊กเกอร์เนื้อเทอร์มอล 55x25 mm จำนวน 50 ม้วน

2024-04-09 15:59:19