Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 307,819 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2567

2024-07-12 13:08:21

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเหล็กซัพพอร์ต โคมไฟห้องผ่าตัด จำนวน 1 งาน

2024-07-12 09:14:38

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าซออกซิเจนเพื่อใช้งานในอาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา จำนวน 1 งาน

2024-07-12 09:13:38

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA FILTER) ห้องผ่าตัดห้องที่ 3 และห้องที่ 4 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน

2024-07-12 09:12:32

ประกาศเผยแพร่สัญญา จ้างซ่อมเปลี่ยนเลนส์สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องขนาด 10 มิลลิเมตร มุมมองภาพ 30 องศา ของชุดเครื่องมือผ่าตัดถุงน้ำดี จำนวน 1 ชิ้น

2024-07-10 10:29:47

ประกาศรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา

2024-07-10 09:52:19

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-09 13:23:29

ประกาศผู้ชนะการดเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 28 รายการ

2024-07-05 15:32:51

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 28 รายการ

2024-07-05 15:32:11

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-04 13:13:59

ประกาศเผยแพร่สัญญา จ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA FILTER) ห้องผ่าตัดห้องที่ 1 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน

2024-07-04 10:07:44

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเลนส์สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องขนาด 10 มิลลิเมตร มุมมองภาพ 30 องศา ของชุดเครื่องมือผ่าตัดถุงน้ำดี จำนวน 1 ชิ้น

2024-07-03 14:42:00