Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 109,665 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-06-09 14:03:42

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

2023-06-09 14:02:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-06-09 14:02:01

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม จำนวน 200 รีม

2023-06-09 14:01:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถไฟฟ้า จำนวน 4 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-06-09 14:00:25

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถไฟฟ้า จำนวน 4 ก้อน

2023-06-09 13:59:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-06-09 13:58:32

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

2023-06-09 13:57:21

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุอื่นๆ

2023-06-08 15:27:02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-06-08 15:25:30

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

2023-06-08 15:24:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-06-08 15:22:13