Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 137,400 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง

2023-10-03 14:58:34

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง

2023-10-03 14:57:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางของแบบซี่เล็ก 4 ชั้น มีล้อ จำนวน 1 หลัง

2023-10-03 14:56:22

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อชั้นวางของแบบซี่เล็ก 4 ชั้น มีล้อ จำนวน 1 หลัง

2023-10-03 14:55:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอบหัวกรอ จำนวน 1 เครื่อง

2023-10-03 14:53:52

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อเครื่องอบหัวกรอ จำนวน 1 เครื่อง

2023-10-03 14:52:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

2023-10-03 14:50:44

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

2023-10-03 14:49:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-10-03 14:07:17

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

2023-10-03 14:05:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบัานงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-10-03 14:03:23

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

2023-10-03 14:01:31