Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน เข้าชมแล้ว 6,791 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

2024-02-29 15:04:14

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

2024-01-12 14:34:24

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

2023-12-26 11:00:57

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเทภวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเภสัช สังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมยามบรมราชกุมารี ระยอง

2023-08-09 14:16:30

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

2023-08-07 15:36:53

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

2023-07-10 10:12:21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

2023-07-10 10:09:09

ประกาศรับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเภสัช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

2023-06-28 09:35:49

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ

2023-06-26 14:03:10

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารัลราชการในตำแหน่งนักเทคนิกการแพทย์ปฏิบัติการ

2023-06-22 10:40:36

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุุคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

2023-06-09 14:20:42

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

2022-10-28 11:00:16