Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 293,118 ครั้ง

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีน จำนวน 40 ถัง

2024-05-02 11:26:04

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อคลอรีน จำนวน 40 ถัง

2024-05-02 11:25:20

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

2024-05-02 10:43:38

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

2024-05-02 10:42:36

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมค์ขยายเสียงผ่านกระจกพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด

2024-05-02 10:41:58

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อไมค์ขยายเสียงผ่านกระจกพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด

2024-05-02 10:41:18

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

2024-05-02 10:40:39

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

2024-05-02 10:39:56

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

2024-05-02 10:39:21

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

2024-05-02 10:38:10

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

2024-05-02 10:37:21

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

2024-05-02 10:36:43