Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 69,604 ครั้ง

ขออนุญาตปิดประกาสเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

2021-08-02 09:50:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑน์ยา/วัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือนเมษายน 2564

2021-07-19 15:16:45

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

2021-07-19 14:31:26

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2021-07-07 15:41:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

2021-06-30 14:44:18

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ภ.2/2564

2021-06-29 14:49:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพบาบาลวิชาชีพ

2021-06-29 13:07:34

ประกาศเผยแพร่ตารางราคากลาง

2021-06-28 15:45:38

ประกาศเผยแพร่ตารางราคากลาง

2021-06-28 15:44:06

ตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทยื จำนวน 2 รายการ

2021-06-28 14:52:05

ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการงานพยาบาลวิชาชีพ

2021-06-23 08:56:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 5 เครื่อง

2021-06-17 11:43:13