Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 218,904 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่แห้งเครื่องวัดความดัน ขนาด 3.6v 1800 mAh จำนวน 1 ก้อน

2024-03-28 09:09:44

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 2 ตัว

2024-03-28 09:09:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 2 ตัว

2024-03-28 09:08:32

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2024-03-27 15:33:30

ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างบริการพิมพ์เอกสาร

2024-03-27 11:33:50

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 60x120x75 ซม. จำนวน 1 ตัว

2024-03-27 11:24:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 60x120x75 ซม. จำนวน 1 ตัว

2024-03-27 11:21:06

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

2024-03-27 11:18:52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

2024-03-27 11:17:42

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างติดตั้งกระจกใส 5 มม.ขนาด 183x80 ซม. จำนวน 1 บาน

2024-03-27 11:15:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกใส 5 มม.ขนาด 183x80 ซม. จำนวน 1 บาน

2024-03-27 11:13:21

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างติดตั้งม่านประตูหลังห้องและกั้นเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ

2024-03-27 11:10:59