Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 185,141 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 20 รายการ

2024-02-15 09:34:22

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 20 รายการ

2024-02-15 09:31:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กร 5390 ระยอง

2024-02-15 09:29:57

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กร 5390 ระยอง

2024-02-15 09:26:41

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางธนาคารเลือดพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ถึง 2569 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-15 09:19:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 18 รายการ

2024-02-15 09:11:16

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 18 รายการ

2024-02-15 09:09:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ

2024-02-14 10:37:38

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ

2024-02-14 10:36:58

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1

2024-02-13 09:30:15

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำเดือนมกราคม 2567

2024-02-13 09:29:24

ขออนุญาตปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2024-02-12 09:02:39