Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 109,655 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ ปริ้นชื่อผู้ป่วย จำนวน 40,000 ใบ

2023-06-01 10:30:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2000 ชุด

2023-06-01 10:23:24

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2000 ชุด

2023-06-01 10:18:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 2566

2023-06-01 09:44:17

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 10-23 มีนาคม 2566

2023-06-01 09:42:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 10-23 มีนาคม 2566

2023-06-01 09:42:03

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 2566

2023-06-01 09:41:19

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างเหมาเย็บและซ่อมผ้า จำนวน 6 รายการ

2023-05-31 13:15:35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเย็บและซ่อมผ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-31 13:13:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสาร ชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา จำนวน 27 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566

2023-05-29 10:46:10

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

2023-05-26 15:53:16

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัวจำนวน 30 รายการ

2023-05-25 09:33:09