ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 69,343 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑน์ยา/วัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือนเมษายน 2564

2021-07-19 15:16:45

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

2021-07-19 14:31:26

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2021-07-07 15:41:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

2021-06-30 14:44:18

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ภ.2/2564

2021-06-29 14:49:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพบาบาลวิชาชีพ

2021-06-29 13:07:34

ประกาศเผยแพร่ตารางราคากลาง

2021-06-28 15:45:38

ประกาศเผยแพร่ตารางราคากลาง

2021-06-28 15:44:06

ตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทยื จำนวน 2 รายการ

2021-06-28 14:52:05

ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการงานพยาบาลวิชาชีพ

2021-06-23 08:56:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 5 เครื่อง

2021-06-17 11:43:13

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา

2021-06-16 15:46:04