Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 293,116 ครั้ง

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-31 ต.ค.2566

2024-05-02 11:38:38

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-31 ต.ค.2566

2024-05-02 11:37:54

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกุญแจ จำนวน 4 ชุด

2024-05-02 11:36:58

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อกุญแจ จำนวน 4 ชุด

2024-05-02 11:36:07

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.2566

2024-05-02 11:33:11

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.2566

2024-05-02 11:32:26

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ

2024-05-02 11:31:33

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ

2024-05-02 11:30:47

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 ชุด

2024-05-02 11:29:57

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 ชุด

2024-05-02 11:29:03

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ 18000 BTU จำนวน 1 งาน

2024-05-02 11:28:12

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ 18000 BTU จำนวน 1 งาน

2024-05-02 11:26:47