Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 100,589 ครั้ง

ขออนุญาติปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2566

2023-02-09 10:34:52

ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

2023-02-07 13:40:38

ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

2023-02-07 13:39:34

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ก่อสร้างทางเดินเชื่อม 3 ชั้น จำนวน 1 งาน)

2023-02-03 13:37:24

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566 (ประกวดราคาจ้างบริการพิมเอกสารโดยเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน)

2023-02-03 13:34:14

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

2023-01-19 14:55:31

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

2023-01-19 14:54:02

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

2023-01-19 14:52:23

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

2023-01-19 14:51:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจสารเคมี และตะกอนปัสสาวะพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ

2023-01-16 09:42:04

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566 (ก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ระบบ)

2023-01-12 11:11:30

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 1

2023-01-12 09:15:56