Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 218,859 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง High Flow จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-28 13:39:50

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้ม และเดินท่อใหม่ จำนวน 1 set

2024-03-28 13:37:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้ม และเดินท่อใหม่ จำนวน 1 set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-28 13:36:48

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่าง วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567

2024-03-28 13:35:18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่าง วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-28 13:33:03

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจ้างตรวจห้องปฎิบัติการระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2567

2024-03-28 09:16:45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจห้องปฎิบัติการระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2567

2024-03-28 09:13:41

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างอ่านฟิล์ม x-Ray โดยรังสีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชายเฉพาะทาง วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567

2024-03-28 09:13:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอ่านฟิล์ม x-Ray โดยรังสีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชายเฉพาะทาง วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567

2024-03-28 09:12:27

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อต้นไม้ จำนวน 9 ต้น

2024-03-28 09:11:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ จำนวน 9 ต้น

2024-03-28 09:10:57

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อแบตเตอรี่แห้งเครื่องวัดความดัน ขนาด 3.6v 1800 mAh จำนวน 1 ก้อน

2024-03-28 09:10:20