Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 137,398 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างทำ Roll Up ขนาด 80x200 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด

2023-09-21 15:07:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

2023-09-21 15:05:03

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

2023-09-21 14:58:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ

2023-09-21 14:56:35

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ

2023-09-21 14:53:59

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ

2023-09-19 09:57:45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ

2023-09-19 09:53:35

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

2023-09-19 09:52:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

2023-09-19 09:51:03

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

2023-09-19 09:50:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

2023-09-19 09:49:16

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ

2023-09-19 09:37:19