Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 307,772 ครั้ง

รายงานจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำเดือน เมษายน 256

2024-05-08 13:39:32

.แบบ สขร1ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567

2024-05-08 13:38:47

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารผู้ป่วยใน จำนวน 1 ตัว

2024-05-08 09:25:19

ผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (ลิฟต์ตัวที่ 1) จำนวน 1 ตัว

2024-05-08 09:23:43

ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม 3 ชั้น จำนวน 1 งาน

2024-05-03 15:44:37

ประกาศเผยแพร่สัญญา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ เครื่องผ่าตัดต้อกระจกตา แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง

2024-05-03 15:43:35

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ เครื่องผ่าตัดต้อกระจกตา แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง

2024-05-03 15:43:02

ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ หัวตรวจช่องท้องด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 หัวตรวจ

2024-05-03 15:42:22

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน 2 เครื่อง

2024-05-02 11:46:25

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน 2 เครื่อง

2024-05-02 11:45:40

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

2024-05-02 11:45:01

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

2024-05-02 11:44:15