Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 73,506 ครั้ง

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2019-06-10 23:39:51

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ R2R เข้าร่วมประกวนในการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

2019-04-26 14:59:29

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

2019-04-25 15:48:46

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562

2019-04-22 14:48:04

นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2019-04-19 15:44:19

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

2019-04-01 18:32:02

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2019-03-25 15:27:02

จดหมายเชิญชวน ร่วมงานไตโลก 2562

2019-03-15 20:53:02

ใบขออนุมัติใช้ยานอก บช.รพ.

2019-03-15 15:43:17

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2019-03-05 10:49:11

ประกาศเสนอราคา จัดจ้างจัดทำห้อง ผ่าตัดตาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2019-02-28 08:44:02

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน ม.ค.2562

2019-02-25 10:14:11