Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 253,012 ครั้ง

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ชาร์ทแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด

2024-05-02 10:27:19

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อที่ชาร์ทแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด

2024-05-02 10:26:32

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

2024-05-02 10:25:46

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

2024-05-02 10:23:53

ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน

2024-04-30 15:28:28

ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อม ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน

2024-04-30 14:04:40

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน 2 เครื่อง

2024-04-30 14:03:52

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน 2 เครื่อง

2024-04-30 14:03:10

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังแก๊ส จำนวน 15 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง

2024-04-30 14:02:31

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อถังแก๊ส จำนวน 15 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง

2024-04-30 14:01:52

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคีมจับ EKG แบบหนีบ จำนวน 1 ชุด

2024-04-30 14:01:14

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อคีมจับ EKG แบบหนีบ จำนวน 1 ชุด

2024-04-30 14:00:31