Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 100,589 ครั้ง

รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2566 (งบดำเนินงาน)

2023-03-10 14:54:13

แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

2023-03-10 14:01:34

รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (งบลงทุน)

2023-03-10 13:58:38

รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (งบดำเนินงาน)

2023-03-10 13:57:46

รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2566 (งบลงทุน)

2023-03-10 13:55:59

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

2023-03-10 13:53:59

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2023-03-07 15:23:41

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือน มกราคม 2566

2023-02-17 10:18:15

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2023-02-16 13:58:03

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อยาจำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2023-02-15 13:22:50

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

2023-02-13 15:53:46

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำเดือน มกราคม 2566

2023-02-09 10:36:28