Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 86,302 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565

2022-04-27 09:58:41

บันทึกปรับแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา)ปีงบประมาณ 2565 รอบเดือน เมษายน 2565

2022-04-22 19:31:20

แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2565

2022-04-22 19:21:27

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม-เดือนมีนาคม 2565

2022-04-19 15:22:33

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาการผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (กลุ่มงานการพยายาบผู้ป่วยหนัก จำนวน 1 รายการ)

2022-04-19 15:05:06

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 2 มิติ จำนวน 1 เครื่อง

2022-04-19 14:49:34

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

2022-04-12 13:36:39

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลีนิกพร้อมน้ำยา จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2022-03-30 15:36:59

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์และนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-24 10:59:44

แผนการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565

2022-03-21 17:25:38

อนุมัติแผนการปฏิบัติการจัดซื้อยาและวัสดุเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

2022-03-21 17:21:46

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565

2022-03-16 15:14:45