Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 185,123 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างติดตั้งรางน้ำฝน จำนวน 1 งาน

2024-02-15 15:04:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งรางน้ำฝน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-15 15:03:05

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ

2024-02-15 15:01:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-15 15:00:14

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างพิมพ์สมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพประจำตัว จำนวน 2500 เล่ม

2024-02-15 14:56:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพประจำตัว จำนวน 2500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-15 14:55:36

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อคลอรีนน้ำถังละ 20 กก. จำนวน 30 ถัง

2024-02-15 14:53:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนน้ำถังละ 20 กก. จำนวน 30 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-15 14:52:31

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ

2024-02-15 14:50:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-15 14:49:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านชาร์ต 3A จำนวน 2 แพ็ค

2024-02-15 11:08:40

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อถ่านชาร์ต 3A จำนวน 2 แพ็ค

2024-02-15 11:07:54