Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 137,397 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

2023-09-25 13:48:28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถทะเบียน ขพ-1105 ระยอง จำนวน 12 รายการ

2023-09-25 13:45:51

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถทะเบียน ขพ-1105 ระยอง จำนวน 12 รายการ

2023-09-25 13:34:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง

2023-09-21 17:09:34

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง

2023-09-21 17:07:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

2023-09-21 17:06:21

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

2023-09-21 17:05:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ จำนวน 3 ชุด

2023-09-21 17:03:55

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อชุดเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ จำนวน 3 ชุด

2023-09-21 17:02:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำรั่ว ชั้น1(อาคารเมตไตรย) จำนวน 1 งาน

2023-09-21 17:01:18

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมท่อน้ำรั่ว ชั้น1(อาคารเมตไตรย) จำนวน 1 งาน

2023-09-21 15:10:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Roll Up ขนาด 80x200 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด

2023-09-21 15:08:52