Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 293,114 ครั้ง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2024-05-16 13:28:00

ประกาศเผยแพร่สัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจและรักษาในข้อเข่า จำนวน 1 เครื่อง

2024-05-13 14:55:47

ประกาศเผยแพร่สัญญา จ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารผู้ป่วยใน จำนวน 1 ตัว

2024-05-13 14:54:59

ประกาศเผยแพร่สัญญา จ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (ลิฟต์ตัวที่ 1) จำนวน 1 ตัว

2024-05-13 14:53:47

ประกาศเผยแพร่สัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดหัวตรวจวัดความยาวลูกตา (Probe A Mode) จำนวน 1 ชุด

2024-05-13 14:52:59

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ถึง 2569

2024-05-08 15:12:49

รายงานจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำเดือน เมษายน 256

2024-05-08 13:39:32

.แบบ สขร1ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567

2024-05-08 13:38:47

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารผู้ป่วยใน จำนวน 1 ตัว

2024-05-08 09:25:19

ผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (ลิฟต์ตัวที่ 1) จำนวน 1 ตัว

2024-05-08 09:23:43

ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม 3 ชั้น จำนวน 1 งาน

2024-05-03 15:44:37

ประกาศเผยแพร่สัญญา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ เครื่องผ่าตัดต้อกระจกตา แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง

2024-05-03 15:43:35