Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 185,282 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา R-32 จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-19 15:22:32

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ถึง 2569

2024-02-19 08:33:30

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยาประจำปีงบประมาณ 2567 ถึง 2569

2024-02-19 08:31:42

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือน มกราคม 2567

2024-02-16 14:12:06

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง

2024-02-15 15:18:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-15 15:17:16

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ตู้ MDB จำนวน 3 รายการ

2024-02-15 15:15:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ตู้ MDB จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-15 15:14:18

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566

2024-02-15 15:11:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-15 15:09:56

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2566

2024-02-15 15:07:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-15 15:06:26