Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 137,422 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ

2023-09-25 15:28:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Infusion pump จำนวน 2 รายการ

2023-09-25 15:26:42

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Infusion pump จำนวน 2 รายการ

2023-09-25 15:24:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ

2023-09-25 14:45:46

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ

2023-09-25 14:43:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดคลิปเปอร์ จำนวน 500 ชิ้น

2023-09-25 14:40:15

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อใบมีดคลิปเปอร์ จำนวน 500 ชิ้น

2023-09-25 14:38:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่ตู้เย็น จำนวน 3 รายการ

2023-09-25 14:28:44

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างเปลี่ยนอะไหล่ตู้เย็น จำนวน 3 รายการ

2023-09-25 13:59:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ

2023-09-25 13:55:42

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ

2023-09-25 13:54:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

2023-09-25 13:53:00