Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 100,588 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

2023-03-21 09:20:38

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

2023-03-21 09:19:45

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

2023-03-21 09:19:00

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

2023-03-21 09:17:57

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

2023-03-21 09:17:13

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

2023-03-21 09:16:21

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

2023-03-21 09:15:29

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566

2023-03-20 13:24:12

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2566 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2566

2023-03-20 13:20:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

2023-03-18 19:57:38

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา จำนวน 27 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2023-03-14 11:21:22

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2566 (ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ)

2023-03-14 09:59:30