Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 307,764 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ

2024-05-23 11:05:00

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

2024-05-23 11:03:18

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-21 14:47:01

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2024-05-21 14:45:35

ประกาศผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2567

2024-05-20 09:31:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2567

2024-05-20 09:31:14

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2x1 เมตร จำนวน 2 รายการ

2024-05-20 09:30:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2x1 เมตร จำนวน 2 รายการ

2024-05-20 09:29:51

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน

2024-05-20 09:27:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน

2024-05-20 09:27:04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 70 แกรม จำนวน 150 รีม

2024-05-20 09:26:20

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อกระดาษ A4 70 แกรม จำนวน 150 รีม

2024-05-20 09:26:03