Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 109,650 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 24-31 มีนาคม 2566

2023-06-06 09:53:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 2 ชุด

2023-06-06 09:51:26

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 2 ชุด

2023-06-06 09:48:42

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ

2023-06-02 15:00:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-06-02 14:56:55

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 32 รายการ

2023-06-02 14:54:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-06-02 14:51:46

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 3 รายการ

2023-06-02 14:01:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-06-02 13:59:10

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ

2023-06-02 13:57:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-06-02 13:55:12

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น จำนวน 2 รายการ

2023-06-02 13:53:12