ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 40,501 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป จำนวน 1 เครื่อง

2021-03-19 14:44:00

ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถเอกซเรย์ระบบดิจิตอล พร้อมระบบ PACS และเครื่องสแกน CR แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง

2021-03-19 14:24:02

ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

2021-03-15 15:16:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง

2021-03-15 14:43:45

ขออนุญาตปิดประกาศเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และประกาศขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2021-03-08 15:41:41

ตารางราคากลาง งานซ่อมแซมอาคารโภชนาการ

2021-03-08 12:21:40

ตารางราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป จำนวน 1 เครื่อง

2021-03-08 12:21:11

ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนาน 1 เครื่อง

2021-03-08 12:20:20

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน

2021-03-03 12:16:35

ขออนุญาตปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และประกาศขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2021-03-03 12:14:35

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ปี พ.ศ.2564

2021-02-22 15:32:41

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

2021-02-18 11:40:36