ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 10,398 ครั้ง

ประกาศเสนอราคา จัดจ้างจัดทำห้อง ผ่าตัดตาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2019-02-28 08:44:02

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน ม.ค.2562

2019-02-25 10:14:11

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2562

2019-02-22 15:40:17

กฎกระทรวงอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

2019-02-19 10:05:33

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2019-02-18 15:06:18

วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Run for Health Rayong)

2019-01-11 10:03:02

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

2019-01-07 16:25:40

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

2019-01-07 15:58:56

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2019-01-07 15:55:24

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

2019-01-07 15:51:12

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558

2019-01-07 08:24:42

ขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561

2018-12-28 08:41:27