Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 107,783 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ

2023-05-22 14:34:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 1 เครื่อง

2023-05-22 14:32:30

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 1 เครื่อง

2023-05-22 14:30:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 ชิ้น

2023-05-22 14:28:17

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 ชิ้น

2023-05-22 14:26:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกและแมลงต่างๆ

2023-05-22 14:21:06

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างกำจัดปลวกและแมลงต่างๆ

2023-05-22 14:19:15

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างอ่านฟิล์มเอกซเรย์ทรวงอก จำนวน 7 รายการ

2023-05-22 10:51:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอ่านฟิล์มเอกซเรย์ทรวงอก จำนวน 7 รายการ

2023-05-22 10:50:25

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง

2023-05-22 10:48:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง

2023-05-22 10:46:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

2023-05-22 10:44:41