Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 137,395 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อ Li-ion Battery ขนาด 11.1v 4500 MAH จำนวน 2 ก้อน

2023-09-26 11:05:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหน้าแปลนและซ่อมท่อน้ำรั่ว (ถังเก็บน้ำหอถังสูง) จำนวน 1 งาน

2023-09-26 11:04:03

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างเปลี่ยนหน้าแปลนและซ่อมท่อน้ำรั่ว (ถังเก็บน้ำหอถังสูง) จำนวน 1 งาน

2023-09-26 11:03:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั้มน้ำหอถังสูง จำนวน 1 set

2023-09-25 15:48:49

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมปั้มน้ำหอถังสูง จำนวน 1 set

2023-09-25 15:47:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน

2023-09-25 15:45:32

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน

2023-09-25 15:44:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหวระเหย ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 6 ถัง

2023-09-25 15:41:28

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหวระเหย ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 6 ถัง

2023-09-25 15:40:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

2023-09-25 15:35:05

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

2023-09-25 15:34:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ

2023-09-25 15:33:09