Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 218,854 ครั้ง

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่อง chem 67-69

2024-04-05 14:16:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋ากิ๊ฟเซดของใช้สำหรับคนไข้นอนโรงพยาบาล จำนวน 350 ชุด

2024-04-05 14:14:02

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อกระเป๋ากิ๊ฟเซดของใช้สำหรับคนไข้นอนโรงพยาบาล จำนวน 350 ชุด

2024-04-05 14:13:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าสปันบอนด์หูรูด ขนาด9x11นิ้ว จำนวน 200 ใบ

2024-04-05 14:12:41

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อกระเป๋าสปันบอนด์หูรูด ขนาด9x11นิ้ว จำนวน 200 ใบ

2024-04-05 14:10:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กใส่เอกสาร จำนวน 1 ตู้

2024-04-05 14:09:16

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อตู้เหล็กใส่เอกสาร จำนวน 1 ตู้

2024-04-05 14:08:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่โถ่ใหญ่ จำนวน 1 ใบ

2024-04-05 14:07:58

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้ออะไหล่โถ่ใหญ่ จำนวน 1 ใบ

2024-04-05 14:07:19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวปรับความดันต่ำ จำนวน 1 หัว

2024-04-05 14:06:40

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อหัวปรับความดันต่ำ จำนวน 1 หัว

2024-04-05 14:05:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 ลูก

2024-04-05 14:05:12