Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 307,756 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการตู้ปลอดเชื้อสำหรับเตรียมยาอันตราย จำนวน 1 ตู้

2024-05-24 14:25:23

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 รายการจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา จำนวน 1 งาน

2024-05-24 14:23:02

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือน เมษายน 2567

2024-05-24 14:21:31

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งสั่งจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 19 รายการ

2024-05-24 14:15:04

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 19 รายการ

2024-05-24 14:13:11

เผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

2024-05-23 11:14:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

2024-05-23 11:13:16

เผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมระบบแอร์หมายเลขทะเบียน กพ-6824 ระยอง จำนวน 1 คัน

2024-05-23 11:12:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบแอร์หมายเลขทะเบียน กพ-6824 ระยอง

2024-05-23 11:11:12

เผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

2024-05-23 11:09:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

2024-05-23 11:07:31

เผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ

2024-05-23 11:06:19