Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 109,678 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อเครื่องตัดเหงือก จำนวน 1 เครื่อง

2023-06-07 09:15:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างแอร์ Split type คอยล์น้ำ 24,000 BTU พร้อมเปลี่ยน 3 way valve จำนวน 1 งาน

2023-06-07 09:14:21

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างล้างแอร์ Split type คอยล์น้ำ 24,000 BTU พร้อมเปลี่ยน 3 way valve จำนวน 1 งาน

2023-06-07 09:13:20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ

2023-06-07 09:11:43

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ

2023-06-07 09:10:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

2023-06-06 14:33:15

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

2023-06-06 14:32:47

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อชามขนาด 845 มิลิลิตร จำนวน 7 ลัง

2023-06-06 14:30:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชามขนาด 845 มิลิลิตร จำนวน 7 ลัง

2023-06-06 14:29:24

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อชามขนาด 845 มิลิลิตร จำนวน 5 ลัง

2023-06-06 14:25:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชามขนาด 845 มิลิลิตร จำนวน 5 ลัง

2023-06-06 14:24:41

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างล้างแอร์ Split type คอยล์น้ำ 24,000 BTU พร้อมเปลี่ยน 3 way valve จำนวน 1 งาน

2023-06-06 14:23:00