Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 307,862 ครั้ง

รายงานแผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567 (งบดำเนินงาน)ไตรมาสที่2(1มกราคม-31มีนาคม 2567)

2024-06-06 15:28:14

รายงานแผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567(งบลงทุน) ไตรมาสที่2(1มกราคม-31มีนาคม 2567)

2024-06-06 15:27:14

รายงานแผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ2567(งบลงทุน)ไตรมาสที่2 (1มกราคม-31มีนาคม 2567)

2024-06-06 15:26:25

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 รายการ

2024-05-31 13:51:14

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 รายการ

2024-05-31 13:50:24

ประกาศเผยแพร่สัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

2024-05-30 15:13:43

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 5 เครื่อง

2024-05-30 15:11:00

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (mammogram) พร้อมอัลตราซาวด์เต้านม และตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก

2024-05-29 10:27:52

เผยแพร่สัญญาชื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง

2024-05-28 14:12:35

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

2024-05-24 14:34:49

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งสั่งจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ

2024-05-24 14:33:30

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ

2024-05-24 14:31:50