ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 40,532 ครั้ง

ขออนุญาตปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

2021-06-14 14:38:04

ตารางราคากลาง จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคารเมตไตรย จำนวน 2 ตัว

2021-06-09 10:58:43

ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 5 เครื่อง

2021-06-02 15:33:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคารผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 2 ตัว

2021-06-02 15:06:35

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

2021-05-31 13:53:37

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

2021-05-31 13:52:41

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

2021-05-27 08:48:52

ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคารผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 2 ตัว

2021-05-20 15:42:43

ขออนุญาตปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564(แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2564

2021-05-18 16:06:58

ขออนุญาตปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564

2021-05-18 16:05:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-05-18 11:12:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบอากาศเข้า และระบบระบายอากาศห้อง Negative Pressure โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-05-07 15:26:34