Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 79,068 ครั้ง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน เมษายน 2565

2022-06-09 14:37:56

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565

2022-06-08 15:24:52

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

2022-06-01 09:12:26

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1)

2022-05-20 13:49:33

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจ COVID-19 Ag rapid test (Professional use) จำนวน 26,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-05-20 09:32:52

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

2022-05-18 10:30:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2022-05-17 14:27:49

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มีนาคม 2565

2022-05-09 13:56:16

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา จำนวน 28 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2022-05-06 15:38:35

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2022-05-03 14:24:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องเครื่องตรวจวิเคราะห์และนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2022-05-03 14:20:32

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 เมษายน 2565

2022-05-02 14:45:37