Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 137,393 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างเปลี่ยนแผ่นปิดรางระบายน้ำ ขนาด 0.39x5.50 เมตร (กัลวาไนท์) จำนวน 1 งาน

2023-09-28 15:44:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแผ่นปิดรางระบายน้ำ ขนาด 0.39x5.50 เมตร (กัลวาไนท์) จำนวน 1 งาน

2023-09-28 15:43:06

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2023-09-28 14:40:29

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2566

2023-09-27 09:23:14

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

2023-09-27 09:21:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

2023-09-26 11:24:36

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

2023-09-26 11:23:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ

2023-09-26 11:22:00

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ

2023-09-26 11:20:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย. 2566

2023-09-26 11:18:57

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย. 2566

2023-09-26 11:17:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Li-ion Battery ขนาด 11.1v 4500 MAH จำนวน 2 ก้อน

2023-09-26 11:11:14