Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 218,854 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

2024-04-09 10:13:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

2024-04-09 10:13:08

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

2024-04-09 10:12:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

2024-04-09 10:11:43

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

2024-04-09 10:10:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

2024-04-09 10:10:16

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อคลอรีนน้ำ 20 กิโลกรัม

2024-04-09 10:09:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนน้ำ 20 กิโลกรัม

2024-04-09 10:09:01

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง น้ำดื่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

2024-04-09 10:08:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

2024-04-09 10:06:43

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อแบตเตอร์รี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 ลูก

2024-04-09 10:06:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 ลูก

2024-04-09 10:05:08