Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 79,105 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมทั้งกะโหลกศรีษะ แบบ 2 มิติ

2022-07-05 14:44:49

ปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2022-07-04 11:36:15

ปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2022-07-04 11:35:16

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2022-07-01 10:37:22

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2565

2022-06-17 13:26:40

รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพสัดุประจำปี พ.ศ.2565 (ทุกวงเงิน)ไตรมาสที่3

2022-06-17 13:21:12

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

2022-06-17 13:17:44

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566 (ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน จำนวน 1 เครื่อง)

2022-06-14 13:20:36

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566 (ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาพร้อมเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง)

2022-06-14 13:19:40

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง)

2022-06-14 13:18:32

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 (ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ

2022-06-14 13:16:14

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

2022-06-14 08:39:27