Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 137,421 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง

2023-09-29 13:27:38

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง

2023-09-29 13:25:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

2023-09-28 15:57:50

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

2023-09-28 15:57:04

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมเลนส์กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว

2023-09-28 15:55:46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเลนส์กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว

2023-09-28 15:54:48

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง

2023-09-28 15:52:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง

2023-09-28 15:51:50

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อสติกเกอร์กระดาษอิงค์เจ็ท จำนวน 5 ม้วน

2023-09-28 15:50:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์กระดาษอิงค์เจ็ท จำนวน 5 ม้วน

2023-09-28 15:48:52

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมเครื่องอบแก๊ส EO จำนวน 2 รายการ

2023-09-28 15:47:20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบแก๊ส EO จำนวน 2 รายการ

2023-09-28 15:46:18