Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 307,862 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567(แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

2024-06-17 08:56:57

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2567

2024-06-17 08:54:22

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

2024-06-14 11:32:27

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 20 รายการ

2024-06-13 14:28:50

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 20 รายการ

2024-06-13 14:28:14

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA FILTER) ห้องผ่าตัดห้องที่ 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน

2024-06-13 14:25:17

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

2024-06-12 14:29:27

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการส่งตรวจวินิจฉัยชื้นเนื้อทางพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา จำนวน 19 รายการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (1-30 พฤศจิกายน 2566)

2024-06-11 13:52:10

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 26 รายการ

2024-06-07 10:38:27

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 26 รายการ

2024-06-07 10:37:39

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ

2024-06-06 15:31:38

รายงานแผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ2567(งบดำเนินงาน)ไตรมาสที่2(1มกราคม-31มีนาคม 2567)

2024-06-06 15:30:35