Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 218,876 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 12 รายการ

2024-04-09 14:31:04

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศขนาด 1800 BTU จำนวน 1 งาน

2024-04-09 14:28:57

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ตู้เย็นเก็บสิ่งส่งตรวจจำนวน 1 งาน

2024-04-09 14:24:08

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ประตูอัตโนมัติจำนวน 1 งาน

2024-04-09 14:20:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 5 รายการ

2024-04-09 14:15:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 26 รายการ

2024-04-09 14:14:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 12 รายการ

2024-04-09 14:06:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU จำนวน 1 งาน

2024-04-09 14:04:14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ตู้เย็นเก็บสิ่งส่งตรวจจำนวน 1 งาน

2024-04-09 13:53:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพิมพ์เอกสารโดยเครื่องพริ๊นเตอร์จำนวน 1 งาน

2024-04-09 13:52:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ประตูอัตโนมัติจำนวน 1 งาน

2024-04-09 13:49:00

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

2024-04-09 10:14:40