Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 293,121 ครั้ง

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 5 เครื่อง

2024-05-30 15:11:00

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (mammogram) พร้อมอัลตราซาวด์เต้านม และตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก

2024-05-29 10:27:52

เผยแพร่สัญญาชื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง

2024-05-28 14:12:35

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

2024-05-24 14:34:49

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งสั่งจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ

2024-05-24 14:33:30

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ

2024-05-24 14:31:50

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการตู้ปลอดเชื้อสำหรับเตรียมยาอันตราย จำนวน 1 ตู้

2024-05-24 14:25:23

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 รายการจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา จำนวน 1 งาน

2024-05-24 14:23:02

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือน เมษายน 2567

2024-05-24 14:21:31

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งสั่งจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 19 รายการ

2024-05-24 14:15:04

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 19 รายการ

2024-05-24 14:13:11

เผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

2024-05-23 11:14:51