Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 100,591 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างตรวจเอกซเรย์อัลตราซาวนด์เต้านมและช่องท้อง

2023-03-27 11:19:36

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ

2023-03-27 10:49:06

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

2023-03-27 10:46:56

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

2023-03-27 10:46:44

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างจูลความถี่วิยุสื่อสาร จำนวน 9 ตัว

2023-03-27 10:46:12

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 ชิ้น

2023-03-27 10:38:08

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 รายการ

2023-03-27 10:34:12

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อตะแกรงใส่ขวดแอลกอฮอล์ปลายเตียง จำนวน 20 อัน

2023-03-27 10:32:37

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 100 รีม

2023-03-27 10:30:18

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน จำนวน 1 รายการ

2023-03-27 10:26:54

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 3KVA จำนวน 1 เครื่อง

2023-03-27 10:26:45

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

2023-03-27 10:20:13