Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 185,314 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ ทะเบียน นข-6008 ระยอง

2024-02-20 10:38:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ ทะเบียน นข-6008 ระยอง

2024-02-20 10:37:34

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง

2024-02-20 10:33:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง

2024-02-20 10:32:15

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อใบมีดคลิปเปอร์ จำนวน 100 ชิ้น

2024-02-20 10:30:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดคลิปเปอร์ จำนวน 100 ชิ้น

2024-02-20 10:28:32

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาวชนิดคลอรีน จำนวน 10 แกลลอน

2024-02-20 10:27:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาวชนิดคลอรีน จำนวน 10 แกลลอน

2024-02-20 10:19:24

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อสติกเกอร์ Kodak สีแดง ขนาด 53x50 เมตร จำนวน 1 ม้วน

2024-02-20 10:17:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์ Kodak สีแดง ขนาด 53x50 เมตร จำนวน 1 ม้วน

2024-02-20 10:15:57

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อปั้มน้ำไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว 1,100 โวลต์ จำนวน 1 ตัว

2024-02-20 10:13:18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มน้ำไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว 1,100 โวลต์ จำนวน 1 ตัว

2024-02-20 10:12:15