Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 109,675 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ป้าย

2023-06-08 15:20:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-06-08 15:18:23

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนึ่งเร็ว จำนวน 2 ชิ้น

2023-06-08 15:16:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนึ่งเร็ว จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-06-08 15:14:42

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน 2 เครื่อง

2023-06-08 15:12:46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-06-08 15:10:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์และนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2023-06-07 14:12:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 1 รายการ

2023-06-07 14:10:40

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 1 รายการ

2023-06-07 14:09:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์แอลอีดีทีวีพร้อมชุดขาแขวนจำนวน 1 เครื่อง

2023-06-07 14:08:33

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างซื้อโทรทัศน์แอลอีดีทีวีพร้อมชุดขาแขวนจำนวน 1 เครื่อง

2023-06-07 14:07:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70แกรม จำนวน 50 รีม

2023-06-07 14:05:58