Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 86,302 ครั้ง

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

2022-11-17 09:37:20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

2022-11-15 16:01:53

เผยแพร่แผนจัดซื้อยาและเวภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2566

2022-11-03 14:20:21

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

2022-10-31 14:26:28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา/วัสดุเภสัชกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-31 10:40:46

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566

2022-10-28 09:52:30

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2565

2022-10-27 17:11:48

อนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเภสัชเคมีภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

2022-10-27 09:50:31

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคม- เดือนกันยายน 2565

2022-10-07 13:36:41

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2022-10-05 10:41:00

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน สค 2565

2022-09-22 09:49:57

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

2022-09-22 09:48:23