Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 137,423 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-10-03 13:57:10

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค. 2566

2023-10-03 13:55:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อราวแขวนเสื้อตะกั่ว แบบติดผนัง (สำหรับเสื้อ 1 ชุด) จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-10-03 13:52:56

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อราวแขวนเสื้อตะกั่ว แบบติดผนัง (สำหรับเสื้อ 1 ชุด) จำนวน 2 ชิ้น

2023-10-03 13:48:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

2023-09-29 14:11:14

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

2023-09-29 14:10:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นเก็บพัสดุภัณฑ์ 4 ชั้น จำนวน 1 ตัว

2023-09-29 13:42:46

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อชั้นเก็บพัสดุภัณฑ์ 4 ชั้น จำนวน 1 ตัว

2023-09-29 13:41:34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง

2023-09-29 13:39:29

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง

2023-09-29 13:38:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถวนั่งของคนไข้ 4 ที่นั่ง สีครีม จำนวน 5 แถว

2023-09-29 13:34:51

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อเก้าอี้แถวนั่งของคนไข้ 4 ที่นั่ง สีครีม จำนวน 5 แถว

2023-09-29 13:29:41