Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 100,590 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ

2023-03-27 11:41:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

2023-03-27 11:40:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเซนเซอร์วัดค่าออกซิเจนในเลือดเด็กแบบพันนิ้ว จำนวน 3 เส้น

2023-03-27 11:38:36

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

2023-03-27 11:38:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน จำนวน 1 เครื่อง

2023-03-27 11:36:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ

2023-03-27 11:34:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

2023-03-27 11:32:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 100 รีม

2023-03-27 11:30:46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวด Congo Suction พร้อมฝา จำนวน 3 ชุด

2023-03-27 11:28:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 รายการ

2023-03-27 11:25:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเอกซเรย์อัลตราซาวนด์เต้านมและช่องท้อง

2023-03-27 11:24:07

ประกาศเผยผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจูลความถี่วิทยุสื่อสาร จำนวน 9 ตัว

2023-03-27 11:21:32