Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 218,910 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์เนื้อเทอร์มอล 55x25 mm จำนวน 50 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-09 15:58:26

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ

2024-04-09 15:56:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-09 15:55:23

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ

2024-04-09 15:54:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-09 15:53:12

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ

2024-04-09 15:51:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-09 15:50:42

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ

2024-04-09 15:49:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-09 15:48:21

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างบริการพิมพ์เอกสารโดยเครื่องพริ๊นเตอร์จำนวน 1 งาน

2024-04-09 14:46:12

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 5 รายการ

2024-04-09 14:34:42

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 26 รายการ

2024-04-09 14:32:45