Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 307,878 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้ปลอดเชื้อสำหรับเตรียมยาอันตราย Aseptic Isolator จำนวน 1 ตู้

2024-07-01 14:50:30

ประกาศ จังหวัดระยอง เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

2024-06-27 08:55:01

ประกาศเผยแพร่แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 3 (1เม.ย-30มิ.ย67)

2024-06-26 08:58:46

ประกาศเผยแพร่สัญญา จ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA FILTER) ห้องผ่าตัดห้องที่ 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน

2024-06-24 15:47:26

ประกาศเผยแพร่สัญญา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 5 เครื่อง

2024-06-24 14:44:30

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA FILTER) ห้องผ่าตัดห้องที่ 1 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน

2024-06-24 14:43:34

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 24 รายการ

2024-06-21 13:33:31

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 24 รายการ

2024-06-21 13:32:36

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2024-06-18 13:57:11

เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องสแกนและบันทึกภาพในช่องปาก3มิติ จำนวน 1 ชุด

2024-06-18 13:56:00

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนเสาไฟ พร้อมทดสอบหม้อแปลง จำนวน 1 งาน

2024-06-18 11:01:45

ประกาศคณะกรรมการ เรื่อง รายชื่อผู้มัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

2024-06-17 08:59:28