Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 185,265 ครั้ง

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางธนาคารเลือดพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ถึง 2569

2024-02-09 14:04:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง NIBP/Vital Signs Monitor จำนวน 2 ชุด

2024-02-07 15:16:28

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมเครื่อง NIBP/Vital Signs Monitor จำนวน 2 ชุด

2024-02-07 15:15:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผ้าฉาบเรียบ ชั้น 1,ชั้น 12 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

2024-02-07 15:14:21

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมแซมผ้าฉาบเรียบ ชั้น 1,ชั้น 12 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

2024-02-07 15:13:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเย็บซ่อมผ้า จำนวน 6 รายการ

2024-02-07 15:12:28

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างเย็บซ่อมผ้า จำนวน 6 รายการ

2024-02-07 15:11:46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บชนสิ่งปฏิกูลและกำจัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 รายการ

2024-02-07 15:10:55

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างเก็บชนสิ่งปฏิกูลและกำจัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 รายการ

2024-02-07 15:09:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 6 รายการ

2024-02-07 15:08:14

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 6 รายการ

2024-02-07 15:06:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 23 รายการ

2024-02-07 15:04:50