Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 137,421 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

2023-09-15 16:15:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

2023-09-15 16:15:17

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

2023-09-15 16:14:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ

2023-09-15 16:14:00

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ

2023-09-15 16:13:16

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ Pressure Sensor IPS จำนวน 2 ชิ้น

2023-09-15 11:03:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ Pressure Sensor IPS จำนวน 2 ชิ้น

2023-09-15 11:02:31

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฏาคม 2566

2023-09-15 11:00:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฏาคม 2566

2023-09-15 10:58:56

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ 38TSR18-713 (R22) ตึกพิเศษ จำนวน 4 รายการ

2023-09-15 10:35:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ 38TSR18-713 (R22) ตึกพิเศษ จำนวน 4 รายการ

2023-09-15 10:34:52

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างเปลี่ยนอะไหล่อุโมงค์เครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน

2023-09-15 10:31:48