Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 293,109 ครั้ง

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

2024-05-02 10:35:48

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

2024-05-02 10:35:03

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุด จ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์ทะเบียน กอ-4768 ระยอง จำนวน 1 คัน

2024-05-02 10:34:13

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อชุด จ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์ทะเบียน กอ-4768 ระยอง จำนวน 1 คัน

2024-05-02 10:33:18

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุด CUFF BPBIO 720 จำนวน 1 อัน

2024-05-02 10:32:29

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อชุด CUFF BPBIO 720 จำนวน 1 อัน

2024-05-02 10:31:43

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกและแมลงต่างๆ จำนวน 1 งาน

2024-05-02 10:30:42

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างกำจัดปลวกและแมลงต่างๆ จำนวน 1 งาน

2024-05-02 10:29:46

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อเกลียวติดเบรค 5 จำนวน 8 ล้อ

2024-05-02 10:28:57

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อล้อเกลียวติดเบรค 5 จำนวน 8 ล้อ

2024-05-02 10:28:05

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ชาร์ทแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด

2024-05-02 10:27:19

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อที่ชาร์ทแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด

2024-05-02 10:26:32