Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 307,771 ครั้ง

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ

2024-05-02 11:31:33

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ

2024-05-02 11:30:47

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 ชุด

2024-05-02 11:29:57

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 ชุด

2024-05-02 11:29:03

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ 18000 BTU จำนวน 1 งาน

2024-05-02 11:28:12

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ 18000 BTU จำนวน 1 งาน

2024-05-02 11:26:47

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีน จำนวน 40 ถัง

2024-05-02 11:26:04

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อคลอรีน จำนวน 40 ถัง

2024-05-02 11:25:20

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

2024-05-02 10:43:38

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

2024-05-02 10:42:36

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมค์ขยายเสียงผ่านกระจกพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด