Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 218,859 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งม่านประตูหลังห้องและกั้นเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ

2024-03-27 11:09:13

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลติดเสาธงญี่ปุ่นขนาด 55x150 ซม. จำนวน 3 ป้าย

2024-03-27 11:05:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลติดเสาธงญี่ปุ่นขนาด 55x150 ซม. จำนวน 3 ป้าย

2024-03-27 11:04:09

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อOxygen Gauge ขนาด 3000 psi จำนวน 1 อัน

2024-03-27 10:57:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อOxygen Gauge ขนาด 3000 psi จำนวน 1 อัน

2024-03-27 10:57:28

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อสายไฟ Power 220v ขนาด 1.5 SQ.MM.ยาว 3 เมตร จำนวน 1 เส้น

2024-03-27 10:42:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายไฟ Power 220v ขนาด 1.5 SQ.MM.ยาว 3 เมตร จำนวน 1 เส้น

2024-03-27 10:41:25

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อที่ชาร์ตแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด

2024-03-26 11:44:52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ชาร์ตแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-26 11:43:44

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อกล่องสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 กล่อง

2024-03-26 11:42:14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-26 11:40:40

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 1 ชุด

2024-03-26 11:39:08