Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 100,567 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดต้างประจำปี พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1)

2022-12-07 08:15:41

ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจสารเคมีและตะกอนปัสสาวะพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ

2022-12-06 15:32:03

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2566 (งบดำเนินงาน)

2022-11-29 09:06:39

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

2022-11-28 15:03:09

ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(เงินบำรุง)

2022-11-28 10:28:27

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารล้างตัว คสล.1 ชั้น จำนวน 1 หลัง

2022-11-25 15:40:03

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาพร้อมเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง

2022-11-25 15:37:50

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

2022-11-25 09:47:00

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

2022-11-23 10:19:55

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

2022-11-23 10:18:50

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1)

2022-11-22 15:29:19

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2565

2022-11-22 15:28:13