Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 86,294 ครั้ง

รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน) และขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2021-12-22 14:44:20

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565(งบดำเนินงาน)

2021-12-21 14:50:28

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

2021-12-21 14:45:37

รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565(งบลงทุน)

2021-12-21 14:41:19

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

2021-12-20 15:25:05

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

2021-12-17 14:14:59

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

2021-12-17 14:12:04

ประกาศเผยแพร่รายงานแผนการจัดซื้อคุรภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

2021-12-17 14:08:06

ระกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

2021-11-30 15:32:03

ประกาสเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

2021-11-10 13:19:52

ประกาสเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

2021-11-10 13:17:07

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กันยายน 2564

2021-11-08 10:52:09