Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 293,119 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 24 รายการ

2024-06-21 13:33:31

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 24 รายการ

2024-06-21 13:32:36

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2024-06-18 13:57:11

เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องสแกนและบันทึกภาพในช่องปาก3มิติ จำนวน 1 ชุด

2024-06-18 13:56:00

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนเสาไฟ พร้อมทดสอบหม้อแปลง จำนวน 1 งาน

2024-06-18 11:01:45

ประกาศคณะกรรมการ เรื่อง รายชื่อผู้มัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

2024-06-17 08:59:28

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567(แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

2024-06-17 08:56:57

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2567

2024-06-17 08:54:22

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

2024-06-14 11:32:27

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 20 รายการ

2024-06-13 14:28:50

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 20 รายการ

2024-06-13 14:28:14

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA FILTER) ห้องผ่าตัดห้องที่ 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน

2024-06-13 14:25:17