Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 100,590 ครั้ง

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

2023-03-27 15:54:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อัลตราซาวนด์ 1 รายการ

2023-03-27 14:09:25

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลีนิกพร้อมน้ำยา ประงบประมาณ 2566 จำนวน 10 รายกาาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-03-27 13:25:54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์จัดเก็ดบข้อมูล (NAS) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-03-27 13:24:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเอกซเรย์อัลตราซาวนด์เต้านมและช่องท้อง

2023-03-27 13:21:48

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 ชิ้น

2023-03-27 11:54:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

2023-03-27 11:52:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

2023-03-27 11:50:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะแกรงใส่ขวดแอลกอฮอล์ปลายเตียง จำนวน 20 อัน

2023-03-27 11:49:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ

2023-03-27 11:47:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

2023-03-27 11:46:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ

2023-03-27 11:43:52