Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 185,303 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักายภาพบำบัด

2024-02-22 10:45:46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเซนเซอร์สำหรับวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ชุด

2024-02-20 15:22:24

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ

2024-02-20 15:20:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ

2024-02-20 15:17:53

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

2024-02-20 15:16:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

2024-02-20 15:16:15

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ

2024-02-20 15:14:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ

2024-02-20 15:13:13

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อด้ามจี้เครื่องจี้ตัดความถี่สูง จำนวน 1 ชิ้น

2024-02-20 15:12:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อด้ามจี้เครื่องจี้ตัดความถี่สูง จำนวน 1 ชิ้น

2024-02-20 15:09:52

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

2024-02-20 15:08:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

2024-02-20 15:06:48