ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน


   --> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง

ลงประกาศวันที่  2019-01-25 10:00:02  (เข้าชมแล้ว 81 ครั้ง)


  

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล

และเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพขั้นสูง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลดเอกสาร