ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน


   --> เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3 รายการ

ลงประกาศวันที่  2018-12-17 10:25:34  (เข้าชมแล้ว 78 ครั้ง)


  

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3 รายการ

เอกสาร ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางโครงการราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ดาวน์โหลด

คุณลักษณะของยา Rabies vaccine ดาวน์โหลด

คุณลักษณะเฉพาะของยาERIG ดาวน์โหลด

คุณลักษณะเฉพาะของยาHRIG 300 ดาวน์โหลด