ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน


   --> เรื่อง ร่างประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงประกาศวันที่  2019-10-31 11:03:28  (เข้าชมแล้ว 81 ครั้ง)


  

ร่างประกาศจังหวัดระยอง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

1.ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ

2.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ