ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน


   --> เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ลงประกาศวันที่  2019-08-23 15:54:12  (เข้าชมแล้ว 62 ครั้ง)