ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน


   --> เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจวิเคราห์สารเคมีในเลือด จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงประกาศวันที่  2019-07-30 11:20:26  (เข้าชมแล้ว 75 ครั้ง)