ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน


   --> เรื่อง ประกาศเผยแพร่สรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยกลุ่มตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงประกาศวันที่  2019-06-14 13:26:15  (เข้าชมแล้ว 63 ครั้ง)