ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน


   --> เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2562

ลงประกาศวันที่  2019-08-27 13:49:33  (เข้าชมแล้ว 69 ครั้ง)


  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2562

เอกสารแนบ

1.สขร.1 เดือน มิถุนายน 2562

2.สขร.1 เดือน กรกฏาคม 2562

3.สขร.1 เดือน สิงหาคม 2562

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน